Gambar header

Gambar header
budak sekolah

Keputusan Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) JAIS

| Monday, 14 November 2011


Adalah dimaklumkan bahawa keputusan PSRA-JAIS akan diumumkan pada 15 November 2011 ( Selasa ) Jam 2.30 petang , sehubungan dengan itu diminta ibubapa /penjaga menjelaskan yuran bulan November 2011 dan yuran-yuran tertunggak ( sekiranya ada ) sebelum mengambil keputusan PSRA-JAIS.
 

Copyright © 2010 Sekolah Rendah Islam Intergrasi Al-Iman